Create your profile to continue

  • 48 direct messages sent by companies to developers on Golang Cafe in the last 30 days
  • 44 developers joined Golang Cafe in the last 30 days
  • 10,262 developer profiles page views in the last 30 days
  • Get access to our Salary Explorer
  • Get access to exclusive discount on Golang courses up to 25% off
  • Last developer joined

2-Click Apply

  1. Upload Your CV
  2. Go to your Inbox & Confirm Your Application

[Remote] Nhà phát triển Fullstack/Golang (lên tới 2000$) at Safetrade LLC - Remote

Safetrade LLC Logo

Salary $12,000 to $24,000 a year
Company Website https://safe.trade
Published April 2024
Applicants This Week 5

Job Description

Mô tả công việc:\u000A\u000AXây dựng nền tảng tiền điện tử toàn cầu trên blockchain dành cho doanh nghiệp.\u000ATối ưu hóa dịch vụ để đảm bảo các yêu cầu về bảo mật, hiệu suất và khả năng mở rộng\u000AYêu cầu:\u000A\u000AHơn 3 năm kinh nghiệm phụ trợ (2 năm trở lên với Golang)\u000ACó kiến thức tốt về Golang và các framework phổ biến (như goFiber, …)\u000AKiến thức tốt về cơ sở dữ liệu quan hệ (Postgres hoặc tương tự) và khung GORM\u000AKiến thức vững chắc về xác thực và ủy quyền người dùng giữa nhiều hệ thống, máy chủ và môi trường\u000AHiểu biết thành thạo về kiểm soát phiên bản, chẳng hạn như Git\u000ASử dụng thành thạo Linux\u000ACó kinh nghiệm làm việc với Docker (xây dựng, chạy, triển khai)\u000ACó kinh nghiệm xây dựng hợp đồng thông minh trong EVM là một lợi thế\u000ACó kinh nghiệm xây dựng ứng dụng sử dụng Rust lang là một lợi thế\u000ACó kinh nghiệm xây dựng frontend là một lợi thế (React, Vue, …)\u000ACó kinh nghiệm làm việc với các sản phẩm trong lĩnh vực Thương mại điện tử là một lợi thế\u000ACó kinh nghiệm và giỏi về Message Queue, hệ thống phân tán, unit testing là một lợi thế\u000AHiểu biết cơ bản về tiếng Anh và tiếng Việt ở kỹ năng Đọc và Viết\u000A\u000ATelegram @Safecoins


Share This Golang Job

LinkedIn
Reddit
WhatsApp
Telegram

Other Golang Jobs

Hygraph Logo

Team Lead Engineering (f/m/d) - Remote EMEA
Hygraph
Berlin
€95,000 to €103,000 a year
March 2024
80 Applicants This Week

Gevulot Logo

Tooling & Solutions Engineer (Go/Rust)
Gevulot
Remote
$80,000 to $150,000 a year
February 2024
81 Applicants This Week

Gevulot Logo

Senior System Engineer (Go)
Gevulot
Remote
$80,000 to $180,000 a year
February 2024
83 Applicants This Week